COÑECE AS VANTAXES DE FACERTE SOCIO

PROTURGATRIP
Viaxes de familiarización

Para que os profesionais do turismo
experimentedes e interactuedes cos recursos galegos

FOROS PROTURGA

CELEBRAMOS FOROS PERIÓDICAMENTE
para que esteas ao tanto da actualidade turística en Galicia

TALLERES DE TURISMO ACCESIBLE

PARA ADAPTAR ESTABLECEMENTOS AOS TURISTAS CON DISCAPACIDADES

E MELLORAR A COMUNICACIÓN CON TURISTAS CON DISCAPACIDADE AUDITIVA

PREV
NEXT

POR QUÉ FACERSE SOCI@ DE PROTURGA?

PERTENCER

a unha Asociación que vixía e tutela os intereses profesionais de tod@s @s que traballamos no sector turístico galego, e establecer relacións profesionais e sociais.

PARTICIPAR

nas reunións de Proturga, tratando temas de actualidade, problemas e inquedanzas, que afectan ó sector turístico, e entre tod@s chegar a solucións.

BENEFICIARSE

dos proxectos de formación (cursos, seminarios, xornadas, conferencias, etc.), e informarse dos asuntos de interese, como subvencións, reunións, notas de prensa, etc.

COLABORAR

coas asociacións autonómicas ou provinciais, que representan a tod@s @s Profesionais do sector turístico galego, ante os organismos públicos e privados.

E ADEMÁIS

Todas estas vantaxes para empresas socias

EMPRESAS SOCIAS

 • Publicación do nome+logo da EMPRESA no carrusel da web www.proturga.org situado na páxina principal da web, con enlace á web da empresa interesada
 • Publicidade da EMPRESA entre @s asociad@s vía mailing
 • Difusión das ofertas e demáis publicidade nas redes sociais de Proturga
 • Promoción da EMPRESA nos eventos organizados por Proturga
 • Ter acceso a un grupo privado en facebook exclusivo para soci@s no que se interactúa e se informa das últimas novas do sector como poden ser ofertas de emprego, cursos, obradoiros, etc
 • Recibir información e asesoramento sobre axudas públicas, calidade turística e lexislación do sector
 • Participar con voz e voto nas asembleas xerais e solicitar reunións con algún membro da directiva
 • Formar parte dunha asociación que é MEMBRO FUNDADOR DO CLÚSTER DE TURISMO DE GALICIA e beneficiarse das súas ventaxes:
  • Proturga é portavoz das inquedanzas d@s profisionais ante o Clúster
  • Estar o tanto dos proxectos que desenvolve o Clúster
  • Informarse de axudas, decretos en materia turística, etc., que chegan a través da Secretaría Técnica do Clúster
 • Apoio en escritos ou reclamacións perante a Administración.

CONDICIÓNS PARA SER EMPRESA SOCIA

Poderán ingresar na asociación todas aquelas persoas ou empresas que o soliciten expresamente e reúnan os requisitos definidos nos Estatutos e no ROI e se atopen entre algunhas das seguintes situacións:

EMPRESAS RELACIONADAS CO SECTOR TURÍSTICO

Aloxamentos, axencias de viaxes, empresas de consultoría, OPC´s, restauración, turismo activo, turismo nautico, etc.

ASOCIACIÓNS E CENTROS FORMATIVOS

Do sector turístico

GUÍAS OFICIAIS

Coa súa correspondente habilitación

ENTIDADES

Mercantís, industriais, sen ánimo de lucro, bancarias ou de calquera outra natureza que contribúan aos fins de PROTURGA e que sexan aceptadas pola Xunta Directiva.

NOTA


Os acordos de admisión dos asociados e asociadas tomaraos a Xunta Directiva, unha vez recibida a petición por escrito, xunto a documentación solicitada.
Tamén poderá solicitar o ingreso na asociación calquera persoa física que estea desenvolvendo unha actividade non descrita nestes estatutos pero que a xuízo da Xunta Directiva o faga constar como honorario dentro da clasificación contida neles. Asemade, tódol@s soci@s deberán aceptar o Regulamento Interno de Proturga (ROI).

CÓMO FACERSE EMPRESA SOCIA?

PASOS A SEGUIR

CÓMO FACERSE SOCIOEMPRESAS SOCIAS

Despóis de comprobar que reúnes os requisitos para ser admitido por Proturga (ver o ROI na parte inferior da páxina) , so tes que realizar os 3 seguintes pasos:

proturga@gmail.com

Enviar o CIF da empresa + Ficha de alta (descarga ao final desta páxina) + Logotipo + o modelo 036/037 OU licencia de apertura + xustificante de estar inscrita no REAT. Título en turismo do xerente ou administrador da empresa ou no caso de non dispor, declaración de que a empresa dispón de traballadores con titulación en turismo.

CONFIRMACIÓN

AGARDA pola resposta de confirmación (antes de ingresar a cota)

INGRESAR COTA

Remitir xuxtificante de pago a proturga@gmail.com. Cota anual de empresa: 40€

O número de conta de PROTURGA é o ES77 0073 0100 5105 0626 3269 (OPENBANK)
Asunto ou remitente:
COTA ANUAL + NOME DA EMPRESA

Documentación

Documentación necesaria para darte de alta como empresa socia, e documentación de Proturga

As actividades que realiza Proturga requeren do teu apoio! Asociándote, podes contribuir a soster o traballo no ben da profesión.

Infórmate sobre tódalas nosas actividades

ÚLTIMOS ARTIGOS

VER TODOS -
SUBIR