COÑECER O NOSO

E INTERACTUAR COS RECURSOS TURÍSTICOS GALEGOS

ESTAR Á ÚLTIMA SOBRE AS NOVAS DO SECTOR

NOTICIAS, NORMATIVA, AXUDAS, CURSOS...

APROVEITA OS BENEFICIOS DE FACERTE SOCIO DE PROTURGA

DESCONTOS, CURSOS, CHARLAS, ACTIVIDADES

COÑECEMENTOS, ASESORAMENTO E AXUDA

PREV
NEXT

POR QUÉ FACERSE SOCI@ DE PROTURGA?

PERTENCER

a unha Asociación que vixía e tutela os intereses profesionais de tod@s @s que traballamos no sector turístico galego, e establecer relacións profesionais e sociais

PARTICIPAR

nas reunións de Proturga, tratando temas de actualidade, problemas e inquedanzas, que afectan ó sector turístico, e entre tod@s chegar a solucións

BENEFICIARSE

dos proxectos de formación (cursos, seminarios, xornadas, conferencias, etc.), e informarse dos asuntos de interese, como subvencións, reunións, notas de prensa, etc.

COLABORAR

coas asociacións autonómicas ou provinciais, que representan a tod@s @s profesionais do sector turístico galego, ante os organismos públicos e privados.

E ADEMÁIS...

Todas estas vantaxes para @s soci@s particulares

SOCI@S PARTICULARES

 • Contar con vantaxes como descontos nos eventos organizados por Proturga (xornadas formativas, o Foro Proturga, etc.), así como descontos en accións levadas a cabo por empresas e insitucións que colaboran coa Asociación.
 • Ter acceso a un grupo privado en facebook exclusivo para soci@s no que se interactúa e se informa das últimas novas como poden ser ofertas de emprego, cursos, obradoiros, etc.
 • Recibir información e asesoramento sobre axudas públicas, calidade turística e lexislación do sector
 • Formar parte dunha asociación que é MEMBRO FUNDADOR DO CLÚSTER DE TURISMO DE GALICIA e beneficiarse das súas ventaxes:
  • Proturga é portavoz das inquedanzas d@s profisionais ante o Clúster
  • Estar o tanto dos proxectos que desenvolve o Clúster
  • Informarse de axudas, decretos en materia turística, etc., que chegan a través da Secretaría Técnica do Clúster
 • Apoio en escritos ou reclamacións perante a Administración

CONDICIÓNS PARA SER SOCI@S

Poderán ingresar na asociación todas aquelas persoas que o soliciten expresamente e reúnan os requisitos definidos nos Estatutos e no ROI e se atopen entre algunhas das seguintes situacións:

Oficialmente recoñecido no territorio nacional e que teña relación directa co turismo

Titulación Universitaria:

• Diplomatura/Grado en Turismo

• Diplomatura/Grado en Empresas y Actividades Turísticas

• Postgrado/Máster Oficial en Dirección e Planificación Turística

• Máster en Viticultura e Enoloxía


Centro Superior de Hostalería de Galicia (CSHG):

• Título Universitario de Xestión Hostaleira.

• Certificado de Elaboración e Xestión en Cociña.


Ciclos Superiores :

• Información e Comercialización Turística.

• Animación turística.

• Axencias de viaxes e xestión de eventos.

• Dirección de cociña.

• Dirección de servizos de restauración.

• Guía, información e asistencia turísticas.

• Xestión de aloxamentos turísticos.

• Vitivinicultura.


Ciclos Medios:

• Cociña e gastronomía.

• Servizos en restauración.

• Aceites de oliva e viños

• Panadaría, repostaría e confeitaría.

Da Xunta de Galicia

Nivel 1:

• Operacións básicas de catering.

• Operacións básicas de restaurante e bar.

• Operacións básicas de pastelaría.

• Operacións básicas de cociña.

• Operacións para o xogo en establecementos de bingo.

• Operacións básicas de pisos e aloxamentos.


Nivel 2:

• Garda de refuxos e albergues de montaña.

• Aloxamento rural.

• Atención a pasaxeiros en transporte ferroviario.

• Camareiro/a de restaurante-bar.

• Cociñeiro.

• Servizos de restaurante.

• Repostaría.

• Servizos de bar e cafetería.

• Cociña.

• Actividades para o xogo en mesas de casinos.


Nivel 3:

• Xestión de procesos de servizo en restauración.

• Dirección en restauración.

• Dirección e produción en pastelaría.

• Sumillería.

• Dirección e produción en cociña.

• Promoción turística local e información ao visitante.

• Venda de produtos e servizos turísticos.

• Creación e xestión de viaxes combinados e eventos.

• Recepción en aloxamentos.

• Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos.

Que se encontren matriculados en calquera centro de ensinanza turística e que sexan maiores de 18 anos.

Que leven exercendo a súa actividade no sector turístico, polo menos, durante os catro anos anteriores, e que poidan acreditar a súa experiencia laboral.

NOTA

Os acordos de admisión dos asociados e asociadas tomaraos a Xunta Directiva, unha vez recibida a petición por escrito, xunto co título académico ou contrato laboral que o acredite como profesional ou a matrícula de iniciación de estudos do ano en curso da persoa que desexa ser admitida.
Tamén poderá solicitar o ingreso na asociación calquera persoa física que estea desenvolvendo unha actividade non descrita nestes estatutos pero que a xuízo da Xunta Directiva o faga constar como honorario dentro da clasificación contida neles. Asemade, tódolos socios deberán aceptar o Regulamento Interno de Proturga (ROI).

No momento que se solicita o ingreso na asociación débese agardar á confirmación de aceptación así como comunicación da tarifa que lle corresponde no caso de ser aceptado por parte da Xunta Directiva para proceder a realizar o pago.

No caso da renovación anual, os soci@s que cumplan os requisitos de tarifa reducida ou desexen realizar un cambio na tipoloxía (por exemplo de socio particular a empresa ou viceversa ou de tarifa xeral a tarifa reducida) deben enviar ao correo proturga@gmail.com a documentación necesaria e agardar resposta da Xunta Directiva. Unha vez que a Xunta Directiva emita unha resposta poderán proceder a realizar o pago.

Soamente se devolverán os pagos de socios no caso de que houbese un erro por parte de PROTURGA.

En ningún caso se devolverán os pagos realizados mediante outro procedemento distinto do indicado.
En ningún caso será motivo de devolución de cotas a solicitude de baixa na asociación durante o ano de vixencia da mesma.

CÓMO FACERSE SOCI@ PARTICULAR DE PROTURGA?

Despóis de comprobar que reúnes os requisitos para ser admitido por Proturga, so tes que realizar os 3 seguintes pasos:

CÓMO FACERSE SOCI@ DE PROTURGASOCI@S PARTICULARES

Despóis de comprobar que reúnes os requisitos para ser admitido por Proturga, so tes que realizar os 3 seguintes pasos:

proturga@gmail.com

Enviar documentación acreditativa de que es profesional do sector turístico, Ficha de alta (descarga ao final desta páxina),copia de DNI e, se solicitas cota reducida, xustificación de que es estudante ou desempregado.

CONFIRMACIÓN

AGARDAR pola resposta de confirmación (antes de ingresar a cota)

INGRESAR COTA

E remitir xustificante de pago a proturga@gmail.com. Cota anual: 30€ soci@ particular / Reducida: 15€ estudantes e desempregados (mínimo de un ano inscrito no INEM)

O número de conta de PROTURGA é o ES77 0073 0100 5105 0626 3269 (OPENBANK)
Asunto ou remitente:
COTA ANUAL + NOME E APELIDOS

Documentación

Documentación necesaria para darte de alta como soci@, e documentación de Proturga

As actividades que realiza Proturga requeren do teu apoio! Asociándote, podes contribuir a soster o traballo no ben da profesión.

Infórmate sobre tódalas nosas actividades

ÚLTIMOS ARTIGOS

SUBIR